Strategi

Bestyrelsen for Aarhus Søfartsmuseum har igennem de seneste år igangsat et forløb med fokus på at udvikle og etablere nye rammer for Aarhus Søfartsmuseum (ASM). Strategien omfatter specificerede holdninger til, hvad et fremtidigt søfartsmuseum bør indeholde, samt hvordan denne institution skal finansieres. Ledelsen klar til at se fremad mod nye muligheder for udvikling af museet og ikke mindst at bidrage som endnu en stor kulturel attraktion for Aarhus. Strategien er udviklet af bestyrelsen, som har medlemmer med erfaring fra såvel oplevelsesøkonomibranchen, kulturhistoriske institutioner samt med økonomistyring.

Aarhus Søfartsmuseum vil skabe et attraktivt et nytænkende museum, der har lokal, national og international rækkevidde, men også en institution, der rækker hånden ud til lokale kræfter for samarbejde.

Strategien angiver retning for den fremtidige udvikling af Aarhus Søfarts Museum frem mod år 2027 og giver samtidig ledelse og bestyrelse en række konkrete redskaber, metoder og målsætning at træffe beslutninger ud fra, når den endelige strategi for Aarhus Søfartsmuseum skal vedtages.


På vedhæftede PDF-fil kan du læse hele Aarhus Søfartsmuseums strategi.

Fremtidsvisioner

I forbindelse med den officielle åbning af Aarhus Søfarts Museum den 3. juni 2009, præsenterede Arkitektgruppen Regnbuen en skitse til et nyt søfartsmuseum i og omkring lodstårnet på Pier 3. Projektet blev præsenteret på en stor planche samt en folder. Tekst og billeder fra planchen gengives her:
 
Et Søfartsmuseum i Århus
 
Lodstårnet har i mange år været et slags vartegn for Århus Havn. En smuk og velproportioneret bygning som i dag er erklæret bevaringsværdig. Bygningen er opført i fem etager i 1953 og udvidet til otte etager i 1955.
 
Denne bygning vil være et fremragende udgangspunkt for et fremtidigt museum om søfarten i Århus og på Århus Havn. Bygningen er praktisk talt placeret i vandkanten.
 
Tårn og tilhørende bygninger bibeholdes og suppleres med et antal bygninger som tilsammen vil udgøre en samlet komposition. De oprindelige bygninger bibeholdes, men vil herefter indgå i en ny funktion med en nutidig arkitektur.
 
Museets fremtidige placering vil medvirke til en kvalitets forøgelse af de fremtidige bynære havnearealer, ligesom placeringen vil tilføre området en ekstra kvalitet. Som Søfartsmuseum er placeringen fremragende, idet der vil være en enestående kontakt til havnen og den daglige skibstrafik.
 
Bygningen disponeres med et antal "huse" som samles i en stor glasbygning. Indgangen til Søfartsmuseet sker ved siden af den nuværende indgang til Lodstårnet, og indgangen til studiecellerne er gennem den nuværende indgang til Lodstårnet. I forbindelse med indgangen til museet etableres der cafe, ophold, information og skiftende udstillinger i det store centrale rum. Rummet skaber mulighed for en stor model af Århus Havn.
 
I den ene af de eksisterende bygninger, som er placeret mod sydøst, indrettes der auditorium til film og undervisning, primært for skolebørn, hvilket vil være et centralt område for det fremtidige Søfartsmuseum. I det eksisterende Lodstårn indrettes der studieceller og kontorer, og øverst oppe indrettes vagtlokalet, som det så ud da det stadig eksisterede som Lodstårn. Herfra er der en enestående udsigt til bugten, containerhavnen og den fremtidige bebyggelse på havnen.
 
I andre "huse" indrettes udstillingsplads med mulighed for fast og skiftende udstillinger, både i små og intime rum, "køjerne" og i større rum med plads til store emner. I de store lokaler bliver der igennem store vinduer direkte kontakt ud til den nutidige havn med containerskibe og stor aktivitet. Her bliver også mulighed for på storskærme at følge skibstrafikken i danske farvande, og der bliver måske mulighed for at manøvrere et stort skib ind i Århus Havn - dog kun i simulator.
 
I tilknytning til bygningerne etableres der en kaj, som dels kan indrettes med historisk og nutidig materiel, dels fungere som base for museets fungerende skibe, bugserbådene "Jakob" og "Ara". Der indrettes nødvendige værksteder som også kan gøres besøgsvenlige.
 
Det fremtidige museum vil fremstå enkelt og skulpturelt. Nye og gamle bygninger udtrykker sig enkelt og markant, således at der ikke vil være tvivl om at der her ligger et spændende museum.
 
Nybygningerne udgør et areal på ca. 700m² og sammen med de eksisterende bygninger vil det samlede anlæg udgøre ca. 1250m².