Strategi

Bestyrelsen for Aarhus Søfarts Museum har igennem de seneste år igangsat et forløb med fokus på at udvikle og etablere nye rammer for Aarhus Søfarts Museum (ASM). Derfor blev der taget initiativ til at iværksætte en proces med det formål at udarbejde en konkret og specificeret strategi for museet. Baggrunden var dels, at Aarhus Søfarts Museum, som er en privat institution, gennem de senere år har oplevet stor interesse for museets virke, men samtidig stået overfor store udfordringer i forhold til at finde en permanent og fast matrikel, så museets samlinger kan sikres i et fremtidigt perspektiv. Denne strategi omfatter specificerede krav, men også ønsker til, hvad et fremtidigt søfartsmuseum bør indeholde, samt hvordan denne institution skal finansieres. Museet er helt klar til at se fremad mod nye muligheder for udvikling af museet og ikke mindst bidrage som endnu en stor kulturel attraktion for Aarhus. Strategien er udviklet af bestyrelsen, som har medlemmer med erfaring fra såvel oplevelsesøkonomibranchen, kulturhistoriske institutioner samt med økonomistyring. Aarhus Søfarts Museum står overfor en omfattende forandring for at finde en ny løsning for et nyt museum. Vi vil skabe et attraktivt og nytænkende museum, der har lokal, national og international rækkevidde. Strategien angiver retning for den fremtidige udvikling af Aarhus Søfarts Museum frem mod år 2027 og giver samtidig ledelse og bestyrelse en række konkrete redskaber, metoder og målsætning at træffe beslutninger ud fra, når den endelige strategi for Aarhus Søfarts Museum skal vedtages.

På vedhæftede PDF-fil kan du læse hele Aarhus Søfarts Museums strategi.