De store donationer

I 1998 stiftedes Aarhus Søhistoriske Selskab og ved den lejlighed kom én af deltagerne, Aarhus maskinmesters forstander, med en bog og en anden deltager, Knud Aundorff, kom med et billede.

I forlængelse af at avisen havde skrevet om Aarhus Søhistoriske Selskab, fik selskabet en kasse billeder fra Shipping Virksomheden Gotfred Jensen, og en kasse bøger fra Skibsmægler Rasmus Christensen … og derefter arvede selskabet 3 lastbillæs fra boet efter skibsreder Ejnar Nygaards rederi, DANENA.

Forinden havde Janne Terkildsen enke efter skibsreder N. B. Terkildsen doneret Aarhus Søhistoriske Selskab et større samling bøger og billeder, da hans kontor i Oliehavnen lukkede ved hans død.

Disse donationer skabte grundlaget for skabelsen af Aarhus Søfartsmuseum, som blev stiftet af forhenværende Lods Karl Nøhr Sørensen.

Siden da er der jævnligt blevet doneret både enkeltgenstande og større samlinger. Alle effekter bliver registreret med oplysning om, hvem der har doneret - det gælder både firmaer og private.

De største donatorer skal nævnes her.

(Siden er under omkonstruktion)

19.01.2023: Ny donation fra Ib Gylling Møller

Fhv. skibsprovianteringshandler Ib Gylling Møller (Sophus E. Johnsen & Co.) har i flere omgange betænkt Aarhus Søfarts Museum med mange effekter. En stor del af dem kan ses i udstillingen Skibsproviantering.


Nu har Ib gjort det igen – betænkt os med effekter, billeder og bøger.

De fleste af billederne er gaver i forbindelse med firmaets 125 års jubilæum. Mange af billederne kunne i sin tid nydes i butikkens Skipperstue.

To fint forarbejdede blokke er blandt effekterne sammen med en kaffeske og to kaffelodder på hhv. 1/8 kg (125 gram) og 1/4 kilo (250 gram).

Blandt de donerede bøger er flere bind af Bent Mikkelsens serie om danske rederier. Der er fra anden side skrevet bøger om de store rederier, mens Bent Mikkelsen har skrevet veludførte værker om mange mindre rederier. Disse bøger betragter vi på museet som historisk værdifulde.

Der er i det hele taget et væld af dejlige titler blandt den nye donation.

Ibs store interesse for besættelsestiden og WWII ses tydeligt i hans samling, som bladnt andet omfatter flere værker af Winston Churchill. En bog om Krydstoldvæsenet har også sneget sig med.

Nu skal effekterne registreres og de vil senere indgå i kommende specialudstillinger på museet.

15.01.2023: En broget samling af talje og blokke har vi modtaget fra Annette Lindberg (medforfatter af bogen "Med splitflag og Højagtelse") og Peter Birk.

Det hele indgår nu i museets samling.

Talje og blokke

22.03.2022: Arven fra Carl Erik Corneliussen

Vi er nu - så småt - ved at have et overblik over Carl Eriks samlinger af skibsmodeller. De bliver fotograferet og registreret, inden de bliver placeret i de samlinger, hvor de naturligt hører til.

Her ses en lille del af samlingerne. Og husk - det hele kan ses i museets åbningstid, som stadig er hver tirsdag fra klokken 13 til klokken 16.

Velkommen om bord.

CEC CEC

02.03.2022: Carl Erik Corneliussens samlinger

Sidste år måtte vi desværre sige farvel til en af vore faste, frivillige kræfter, Carl Erik Corneliussen.

Carl Erik var vores "værft" - han istandsatte mange af de modeller, vi har fået doneret. Derudover har Carl Erik bygget mange store modeller og havde en meget stor samling af små modeller - samlinger, som han har testamenteret til Aarhus Søfarts Museum.

Lige nu er vi ved at danne os et overblik over samlingerne og finde plads til at udstille en del af dem. Det kommer der mere om her på siden. Men - indtil da, nyd så lige denne flotte model af ØK's "Arosia", der har en ganske særlig relation til Aarhus.

AROSIA model

12.01.2022: Krig og fred - på postkort

Poul Bruun - god ven af museet - kom forbi med bogen "Alle Tiders Krigsskibe". Poul medbragte også en stor samling meget gamle postkort med tyske krigsskibe, sejl/skoleskibe og passagerskibe. Samlingen kan føres tilbage til en anden god ven af huset, Ruth Staack Nielsen, som døde for nogle år siden.

Her viser vi en lille del af samlingen. Har du lyst at se flere af disse spændende postkort, så kig ind i åbningstiden, som er hver tirsdag fra klokken 13 til klokken 16.

Øverst "Gorch Fock" og "Horst Wessel"
Nederst "Hansa" og "Wilhelm Gustloff"

Øverst "Admiral Hipper" og "Scharnhorst"
Nederst "Blücher" og "Lützow"

11.01.2022: Bøger og film

Selv i en stille Corona-tid finder nogle vejen forbi Aarhus Søfarts Museum med skønne effekter til vore samlinger.

Svend Sørensen har betroet os sin fars orlogsbog samt en video-udgave af filmen "Een pige og 39 sømænd".

Schandorff medbragte en kasse bøger. Vores erfaring siger os, at der altid er nye titler med i sådan en skatkiste, og sådan gik det selvfølgelig også denne gang.

28.11.2021: Dykkerhistorisk Selskabs jubilæumsbog

Redaktøren af Dykkerhistorisk Selskabs tidsskrift, Svend Erik Jørgensen, har betænkt Aarhus Søfarts Museum med et eksemplar af selskabet jubilæumsbog "Dykning og dykkere i Danmark gennem to århundreder". 

Bogen sender tanker tilbage til vores udstilling om dykning for snart ti år siden - og den inspirerer ikke mindst til igen at sætte focus på dykningens dramatiske udvikling.

Redaktør Svend Erik Jørgensen indfrir til fulde - og måske lidt mere - de forventninger, man kan stille til sådan en udgivelse - et mesterstykke, som selskabet kan være stolt af.

Udover en tak for bogen skal herfra lyde et stort tillykke med jubilæet.

jubilæumsbog

27.11.2021; "Christian Radich"

Christian Radich

27.09.2021: Fem fornemme litografier

En af Aarhus Søfarts Museums gode venner, Gert Sauer, har doneret fem flotte litografier til museet.

Det drejer sig om skibene "Amerigo Vespucci", "Christian Radich", Gorch Fock", "Juan Sebastian de Elcano" og "Eagle" - sidst nævnte fra US Coast Guard (USCG). Der er fremstillet 1000 eksemplarer af hver, og udover de nævnte, eksisterer der også et litografi med skoleskibet "Danmark".

Gert Sauer litografier

18.09.2021: Aarhus Skipperforenings klokke - og Sophus Johnsen

For mange år siden efterlyste Aarhus Skipperforening plads til sine mange effekter. Ved skiftende generalforsamlinger blev medlemmer, især blandt de store mæglerfirmaer opfordret til at finde plads til nogle af tingene.
Tidligere ”boede” de mange ting hos Restaurant Børsen.
Sekstanter, Kompasser, pejleapparater, kompasser o.m.a.
En skibsmodel havde skibsmægler Johannes Petersen renoveret. Han fik tilbudt at ”passe på den”, da alle andre ting blev foræret til Den Gamle By.
Blandt disse ting var Skipperforeningens dirigentklokke. En meget speciel sag, båret af to havfruer.
Sidst den var i brug, var under Aarhus Skipperforeningss 80 års jubilæum i 2001. Da lånte foreningen den af Den gamle By.
I dag har Den gamle By sendt klokken til Aarhus Søfarts Museum.
Museumsinspektør Erik Bjerre Fisker har stået for processen, der er endt med at Kulturarvstyrelsen har tilladt, at klokken udgår af Den gamle Bys samlinger.
Den klokke har salig skibshandler Sophus Johnsen helt sikkert fået lavet og doneret til Aarhus Skipperforening.
Senest stod den på Havnekontorets tunge pengeskab. Nu har den fået plads i Aarhus Søfarts Museums havnekontor.
Vi siger ”Velkommen hjem”.
klokke

12.08.2021: Læren om Skibsdampmaskinen

Familien Ulfkjær har donoret værket "Læren om skibsdampmaskinen"  (G. E. C. Gads Universitetsboghandel, 1905) med mange skønne beskrivelser og tegninger.

Med i "købet" fulgte et askebæger fra Aarhus Dampmølle, som lå i Mindet ved åhavnen, hvor Havnehuset senere blev opført.

Skibsdampmaskinen

17.07.2021: Rasmus Rasmussen var en samler af Guds nåde

Rasmus Rasmussen var en samler af Guds nåde. Og dem er vi glade for om bord i Aarhus Søfarts Museum.

Vi besøgte forleden Ulla Rasmussen i Bjødstrup. Hendes mand, Rasmus, er død efter et langt liv til søs. I sin sidste tid til søs sejlede Rasmus med hurtigruten mellem Aarhus og Kalundborg, men før den tid var han mønsret i skibe, som besøgte havne over hele kloden.

Ulla Rasmussen har nu betænkt Aarhus Søfarts Museum med Rasmus' store samling af postkort, billeder, tegninger og modeller Det er en helt overvældende samling, og mange ting herfra vil indgå i den kommende tids udstillinger.

Vi lægger ud med at vise nogle få Stoltenberg-tegninger fra samlingen samt et billede af Rasmus Rasmussen med sin køjesæk, siddende på en pullert - formentlig i forbindelse med en udmønstring.

Rasmus Rasmussen

10.04.2021: Maleri af skoleskibet "København"
Giveren efterlyser oplysninger om maleren

Mens museets frivillige forleden var i gang med rengøring, kom Poul Kirketerp forbi. Ikke for at se vore udstillinger, for det ved han godt, ikke kan lade sig gøre lige nu - men for at aflevere et flot maleri af skoleskibet "København". Billedet er signeret F. Nyborg.

Poul er meget interesseret i at få oplysninger om denne maler. Både bøger og Google har stort set intet at vise om ham, og nu håber Poul, at der blandt denne sides besøgende er en eller flere, som har nogle oplysninger. Hvis du kan hjælpe, er du meget velkommen til at kontakte museet på vores mail adresse aarhussoefartsmuseum(snabel-a)live.dk eller på vores facebook-side.

Tak til Poul for det fine maleri.

Kirketerp - København

01.04.2021: Hvad var der i sækken?

Der kan være lidt langt mellem "snapsene" i denne Corona-tid, men da formand Karl Nøhr i går tjekkede ind på museet for at se om alting var, som det skulle være, fandt han denne sæk stående ved døren. Der var ingen afsender, så giveren er anonym.

Sækken indeholdt virkelig spændende sager:

En håndlog, fra før man opfandt slæbeloggen. Komplet er den, bortset - naturligvis - for logglasset. Det har tidens tand  gnavet i stykker.

Udtrykket "Log" er gået ind i sproget som en fast bestanddel - selv i vor digitale tidsalder. Afstanden mellem knobene, eller rettere sagt, det antal knob, der er løbet ud under "Log-operationen".

Udtrykket "Log" er endnu ældre end håndloggen. Farten fandt man tidligere ud af, ved at kaste et stykke træ "log" over bord. Man målte så den tid det tog skibet at sejle en kendt distance forbi omtalte piece of "log".

Tak til den anonyme giver. Vi på museet er virkelig glade for disse effekter. Hvis du en dag kommer forbi igen, er du meget velkommen til at komme om bord til en kop kaffe.

Håndlog

26.11.2020: Endnu en god dag for Aarhus Søfarts Museum

I tirsdags besøgte flere gæster museet. Nogle kom på besøg, fordi de ville aflevere nye gamle ting.

En af disse var Ole Sonne, som kom med et flot hobbyarbejde: En dirigentklokke eller dørhammer, lavet af et granathylster, med tilhørende "klokkeknebel". Det blev hængt op i udstillingen om Jyllandsslaget som en del af "Søens Folk i Krig og Fred" - og det fordi det netop er lavet af et granethylster.

Den er interessant af flere grunde, især fordi den viser den store fantasi som søens folk har udvist for at benytte museumsgenstande på praktisk vis derhjemme.

Johnny Ramshøj kom med - blandt andet - hvervegaver fra Torms generalagent i New York samt et barometer og et termometer, hvor det helt interessante er skiverne, hvor den ene viser en Torm-båd for udgående med Kronborg om bagbord og den anden en Torm-båd med "Sukkertoppen" i Rio de janeiro som baggrund.

Ramshøj medbragte desuden en model af skibet "Fuglen". Nu følger først en efterforskning med at finde ud af, hvilket skib med navnet "Fuglen", der er tale om - i værket "Ærø-sejlskibene" er der op til flere - og derefter genopbygningen af modellen.

En god dag for Aarhus Søfarts Museum.

Nyt 24-11-2020

30.10.2020: Luftfoto af Aarhus havn i 50erne

Hos Finn Jensen har vi hentet dette flotte luftfoto af Aarhus havn - årstallet fremgår ikke, men da ruteskibene ligger ved Pier 1, er det mens man byggede Færgepieren - midt i 50erne.

En billedserie fra havnen, blandt andet med et billede af DSBs kulkran på Mellemarmen, kom også med hjem.

Finn er stadig leverandør af mange af de fotos, vi viser som Ugens Foto.

Nordhavnen

29.08.2020: Børge Pedersen kom forbi

Børge Pedersen kom forbi - igen - og medbragte - igen - effekter til Aarhus Søfarts Museum.

Denne gang en samling skibsbilleder fra en fjern slægtning, Sv. E. Sørensen. Den slags billeder, som mange søfarende har på deres "C.V." med motiver af de skibe, hvor de har været forhyret. Sørensens søfartsbog fulgte med.

Udover denne slægtnings samling er der et pasfoto af Holger Knudsen, taget i Bangkok i februar 1962. Dertil et postkort af "Songkhla" fra samme Holger Knudsen med en jule- og nytårshilsen til familien Pedersen i Aarhus. Lokal interesse har dette postkort, idet samme Holger Knudsen i 70erne fik hyre i Århus Havns bugserbåde.

22.08.2020: Dampmaskinen er kommet i hus

Ved vort besøg hos Nils Weitemeyer i juli (se indlæg her på siden fra 18. juli) aftalte vi med Nils, at hans flotte dampmaskine-model skulle finpudses, inden den skulle udstilles på Aarhus Søfarts Museum.

Det er nu sket, og i torsdags hentede vi den flotte model hos Nils.

Den er nu shinet helt op og klar til at blive vist frem for publikum. En flot model er det - imponerende håndværk.

Heller ikke denne gang var det kedeligt at besøge Nils Weitemeyer og frue. Der blev udvekslet gode historier og anekdoter om Nils' færden til søs og på land.

Husk vi har åbent hver tirsdag fra klokken 13 til klokken 16.

Dampmaskine-model Nils Weitemeyer Dampmaskinen Sten Røhl skilt til dampmaskinemodel

31.07.2020: En tirsdag med tågehorn, kniv og stjerne

Også i tirsdags kom der flere nye effekter til museet.

Mogens Fabritius kom med et tågehorn samt en papirkniv fra skibsprovianteringshandler P. Saxberg i Skagen. Tågehornet får nu en omgang med klud og pudsecreme.

Mellem diverse ting sat til storskrald fandt Susanne Ryolf det flotte Maersk skilt. Hun mente, at det var synd at sende det til storskrald, så i stedet bad hun gemalen aflevere det til os. Det synes vi var en god ide.

Tirsdag

18.07.2020: Erfaren mand er god at gæste

- det fandt to af museets frivillige ud af forleden, hvor Nils Weitemeyer havde inviteret.

Nils Weitemeyer har stilles os en virkelig flot hjemmebygget model af en dampmaskine i udsigt. Den skal dog først finpudses og klargøres, så den kommer til at stå skarp i alle detaljer.

Vi kørte dog ikke tomhændede hjem. Med til museets samlinger var flere spændende bøger, som er nye i vort bibliotek. Hjem kom også nogle spændende maritime effekter, blandt andet fra DSB's hurtigrute Kalundborg-Aarhus: Askebæger, salt- og peberbøsser. Også blymodellen af JKL-færgen "Kalle" var med hjem.

Nils Weitemeyer har en fabelagtig hukommelse og kræser virkelig for detaljerne i de mange effekter, han har samlet gennem livet.

 

ASM ASM

15.07.2020: "Cooler Scan"

Forleden havde vi besøg af Søren Blæsbjerg (Blæsbjerg jun.), som forærede museet et flot maleri af "Cooler Scan", bygget 1969 i Travemünde til Cooler Tramp, et af selskaberne i Blæsbjerg koncernen.

Maleriet får plads i vores udstilling om de to Århus-rederier Blæsbjerg og Terkol.

Cooler Scan

01.06.2020: Ny bog til biblioteket

Det har været småt (lig nul) med besøg de seneste måneder, men nu ser vi heldigvis gæster igen. Med gæsterne følger ofte nye ting til museets samlinger.

Således også forleden, hvor Jørgen Dam kom forbi med et eksemplar af sin erindringsbog "Brudstykker af en messedrengs dagbog" om tiden om bord i ØK's "Sargodha" på rejse til Østen i 1957 - et nyt kapitel om ØK som et rederi med en særlig korpsånd.

Sargodha

13.02.2020: En ekstraordinær billed- og bogsamling

Via vores Facebook-side fik vi forleden en henvendelse fra Lone Gerdes i Aarhus. Lone henvendte sig på sin mors - Ingrid Damholdt-Jensen - vegne for at høre, om vi var interesserede i en billed- og bogsamling, som har tilhørt faderen, afdøde Reinvald Damholdt-Jensen.

Det var vi selvfølgelig.

Reinvald Damholdt-Jensens billedsamling er for de fleste billeders vedkommende nummererede og samlet i ringbind.

Til billederne knytter sig Reinvald Damsholt-Jensens sirligt håndskrevne nummererede notater i en række journaler. Disse numre svarer til to kartoteksæsker med navne og numre på de skibe, som han var nået til, indtil helbredet svigtede ham. 

Hans gennemførte sirlige håndskrift tyder på en stærk karakter og ordenssans, og mange års arbejde ligefrem råber på en fremtrædende plads i Aarhus Søfarts Muserums forskningsafdeling.

Illustrationerne vedr. Seute Derne et et godt eksempel på det.

R D-J

12.01.2020: Hvad kuverten gemte

Forleden indløb en kuvert med endnu flere minder fra Terkol-rederierne i Aarhus.

Kuverten gemte på et billede fra søsætningen af M/T "Chimitrader" på Fr. Lürssens Werft, Bremen-Vegesack.

Derudover lå der billeder af M/T "Lisbet Terkol" samt skibsreder N. B. Terkildsens mors platte fra denne begivenhed. Skibets navn er afledt af moderens navn, Elisabeth Terkildsen.

"Lisbet Terkol" blev søsat den 25. april 1964 og afleveret til rederiet den 2. juli samme år.

Terkol

08.01.2020: Sømand i tre dage

Forleden modtog museet en morsom lille donation - en søfartsbog indeholdende nok et af dansk søfarts korteste karriereforløb på kun tre dage.

Man kunne få den tanke, at den pågældende unge “sømand” muligvis har skullet besøge en sød pige i Assens, ingen penge har haft på lommen - og den smarteste form for transport da blev en påmønstring som elev på sejlskibet Willemoes. I hvertfald er det den eneste optegnelse, der findes i søfartsbogen.

Vi har forgæves søgt efter oplysninger på et sejlskib "Willemoes", som var aktiv i 1945. Kender du til skibet, må du gerne kontakte museet med oplysninger.
aarhussoefartsmuseum(snabel-a)live.dk

 

søfartsbog

19.11.2019: En blandet landhandel

At Aarhus Søfarts Museum kan betragtes som en slags blandet landhandel fik vi bevis på i sidste uge.

Med Svend Ove Bøhm som mellemmand modtog vi fra Karin Lindhøj en flot model af kongeskibet "Dannebrog". Karin har arvet modellen efter sin far, Hans Christian Mikkelsen. Modellen var egentlig dømt til en skæbne som affald, men Bøhm foreslog at donere den til os. Sådan blev det: det er vi naturligvis glade for på museet.

Læg mærke til den lille model af en redningskrans, hvor faderens "stamnummer" er stemplet ind i et lille messingskilt, beregnet til at sætte fast i et par huller i ejermandens støvler. Det drejede sig om at have så lavt et stamnummer som muligt. Det gik basserne og pralede med over for rekrutterne i tiden inden de skulle hjemsendes.

model Dannebrog

Hans Bjerre Madsen med en fortid i Søværnet medbragte en kasse krus fra mange af Søværnets enheder med våbenskjolde samt en hue med huebånd ex LAALAND.

krus

Bruno Thaibert er pensioneret havnekaptajn i Skagen. Han bor nu i Horsens. Gammel Georg Stage Dreng er han. Derfor deltog han og fruen i Georg Stage Foreningens julefrokost. Da medbragte han to sømands-sangbøger.

1. OSCAR JENSENs INTERNATIONALE SØMANDS-OPSANGE fra 1923 og

2. et sanghæfte "Shanties et Seasongs" udgivet i 2002  for at markere Skipperkassen af 1802' s (Fanø) 200 års jubilæum den 31. januar 2002.

sanghæfter

17.10.2019: Minder fra bugserbåden "Bulbider"

Havneassistent og skipper i slæbebådene i mange år, Viggo Løf Andersen døde for kort tid siden. I går kom hans genbo på besøg. Han havde fået den  opgave, at overbringe en hilsen fra Viggos enke, Edith Andersen og bugserbåden "Bulbider".

Viggo havde i mange år passet på et navnebræt fra "Bulbider" og en "maskintelegraf" fra "Bubider".

Søfolk har i tidens løb været meget kreative, når det gælder om at bruge maritime effekter til allehånde praktiske formål og opgaver ude i de små hjem, f.eks: lanterne som lamper, rat bygget om til lysekroner. Log-rotatorer som lampefødder m.m.m. Men det er dog første gang, at vi er præsenteret for en maskintelegraf, der er bygget om til stueur.

Den - maskintelegrafen - stammer helt sikkert (måske) fra een af de amerikanske slæbebåde "Bulbider" eller "Jakob", eller måske "Hermes" "nye" GM-Diesel".

Denne donation inspirerede til en runde i Aarhus Søfarts Museums arkiv, hvor et hjemmelavet askebæger fra "Bulbider" kom frem i Lyset.

Det fik museet i 2012 af Karen Weibrecht, enke efter matros og dæksmand Harald Weibrecht.

Askebæger fra "Bulbider"

Maskintelegraf som stueur

Navnebræt fra "Bulbider"

13.09.2019: maleri af tremastet bark

Kis Bødker, som er nyt medlem af Aarhus Søfarts Museums bestyrelse - og datter af krigssejler - kom forleden med dette smukke maleri af en sortmalet, tremastet bark, malet af Frederik Ernlund (1879-1957).

Maleriet kan ses i udstillingen Galleri Aros To.

Kis Bødker

Tremastet bark

18.06.2019: Askebæger og broderi med Mastekranen

Ole Sonne har doneret både en platte og et korsstingsbroderi med Christian IVs (Søværnets) Mastekran som motiv.

Mastekranen på Søværnets askebæger er udgivet i 1968, 25 år efter at Flaaden blev sænket. Interessant er det at tænke på, at en anden beundrer af Aarhus Søfarts Museum forleden dag fortalte, at han havde nogle tyske dokumenter til Aarhus Søfarts Museum fra Aarhus Havn i 40'erne. Det falder så sammen med at Kis Bødker arbejder på at samle oplysninger om danske krigs-sejleres efterkommere. Historien slutter ikke her? Skoleskibet Danmark var i 1960 i Lissabon - inviteret i anledning af Henrik Søfarerens 500 års fødselsdag. Da var DANMARK anvist kajplads på siden af det tyske skoleskib GORCH FOCH. Den plads nægtede kaptajn Knud Hansen, skoleskibe DANMARK, at anvende. Bare 15 år efter besættelsen, hvor Knud Hansen og DANMARK lå i USA og hvor DANMARK blev stillet til rådighed for uddannelse af US-Coastguard officerer!

Mastekranen i korssting

Mastekranen på platte

09.06.2019: Marinemaleri af André

May-Britt Mikkelsen kontaktede os og spurgte, om vi var interesseret i et gammelt marinemaleri. Det var vi naturligvis.

May-Britt har arvet maleriet efter sin mor og mener, at det er omkring 100 år gammelt.

Tak til May-Britt fordi hun tænkte på os. Fint billede, som nu indgår i vores samling af marinemalerier.

May-Britt Mikkelsen

Billedet af André

10.05.2019: Tirsdag blev en indbringende dag

Åbningen af udstillingen "Skibsproviantering" i tirsdags betød mange gæster. Mange gæster betød mange nye donationer til museet. Tak for det.

Familien Henning Madsen (Henning Madsen med frue og svigerinde) - 

- har doneret bogen "De Sejlede Bare", omstyringsgrejer, en Baltic Trawler Log -

- samt forskelligt grej, blandt andet fra fiskerierhvervet.

Dagens hovedperson, fhv. skibsprovianteringshandler Ib Gylling Møller, overlod museet et billede af J. P. Seiersens provianteringshandel på Åboulevarden.

Husets og firmaets historie er der skrevet lidt om bag på billedet. Når du besøger Aarhus Søfarts Museum vil vi gerne vende billedet, så du kan læse historien.

De tre mapper med udklip, dokumenter og andet guf, som har dannet baggrund for den nye udstilling, "glemte" Ib at tage med sig hjem. Her er virkelig noget at forske i.

Karl Erik Pedersen har været på tur med færgen Rømø-Sylt. Det var i 1985 -

- og allerede dengang tænkte han på at gemme prislisten fra kiosken til Aarhus Søfarts Museum.

Fhv. skibsprovianteringshandler Ulf Petersen (Skibsskaarup) medbragte dette granathylster, som naturligvis også har en historie.

20.03.2019: Model af M/S "Bretagne"

To af museets frivillige, Carl Erik og Flemming, var i går på en lille udflugt til Fredericia. Med hjem havde de denne flotte model af Det Dansk Franske Dampskibsselskabs motorskib "Bretagne".

En skibsmodel er altid et godt udgangspunkt for en historie. Netop dette skib kan vi fortælle mere om, og det er endvidere motiv på et af billederne fra Restaurant Broen i Korsør, fotograferet på skibets eneste anløb af Aarhus.

Den flotte model af "Bretagne"

Svend, Carl Erik og Flemming nærstuderer den nye model

07.03.2019: Mere kunst af Ole Sværdpiil

I tirsdags dukkede familien Mie Skov Pedersen og Roy Koch Pedersen op på museet med et flot malet havnemotiv, som var et arvestykke. Nu syntes de, at farmors maleri kunne trænge til at optræde i nye omgivelser, og ønskede gerne at Aarhus Søfarts Museum skulle modtage det. 
Det ville vi meget gerne, da vi forvejen har en række billeder af samme kunstner, både i malede og tegnede udgaver. Kunstneren er Ole Sværdpiil, der har mange gode motiver fra Aarhus Havn på samvittigheden.

Har du lyst at tage vore Sværdpiil-samling i nærmere øjesyn, kan de ses hos os hver tirsdag hvor museet holder åbent 13 - 16.

Motivet på det nye maleri er fra Gasværkskajen, da det var her, der blev losset kul til både det det gamle gasværk og Midtkraft tilbage i 30´ne og mange år frem. 

Mie Skov Pedersen og Roy Koch Pedersen med maleriet

Motivet fra Gasværkskajen

Aarhus Søfarts Museum råder over en del motiver fra Ole Sværdpiils hånd

Aarhus Søfarts Museum råder over en del motiver fra Ole Sværdpiils hånd

Aarhus Søfarts Museum råder over en del motiver fra Ole Sværdpiils hånd

29.01.2019: Povl Rytter Povlsens scrapbøger

J. Gotfred Jensens mangeårige medarbejder Povl Rytter Povlsen var en god ven af Aarhus Søfarts Museum. Desværre er Povl ikke blandt os længere, men museet råder over en pæn samling af Povls fotografier fra havnen.

Nu er denne samling suppleret med en snes scrapbøger fyldt med udklip, fotografier, breve, personlige hilsener og meget andet godt. Bøgernes indhold er historien om Povls mangeårige virke i firmaet. Det hele bliver nu registreret i vores database, så vi nemt kan finde frem til de enkelte billeder, avisartikler og andet godt.

Scrapbøger

Scrapbøger

14.01.2019: Årets første "høst"

En af årets første gæster var Knud Åge, tømrer ved Aarhus Havn. Han medbragte den flotte bog om Grønlandssejlerne samt fem af de berømte krus fra Søholm med motiver fra Søværnet.

"Grønlandssejlerne"

Søholm-krus

24.12.2018: Årets sidste donationer

En af museets trofaste frivillige, Svend Ove Bøhm, medbragte i sidste uge denne Kristiandstallerken fra 1976. Motivet er det norske skoleskib "Sørlandet". Den indgår nu i vores samling af platter med maritime motiver.

Lars Jørgensen (ex skibsmæglerfirmaet Rasmus Christensen) medbragte akvarel nr. 4 af 100, motivet er "Jakob" med ØKs "Andorra" på krogen.

Marinebilledet blev i sin tid bestilt af Fonden Jakob hos marinemaler Poul Stenbøg. Planen var, at disse ( 500 særtryk, hvoraf 100 blev signeret af Poul Stenbøg) skulle anvendes som "kvittering for gode 
sponsorater til Fonden Jakob. Lars oplyste selv, at Rasmus Christensen sendte 25.000,- kr til Jakob.

Nyt fra Lars er endvidere denne gamle udgave af Aarhus Stifts-Tidende.


Jørgen Blegvads pose med Hue(kasket)bånd ex DFDS er også historisk. I mange år havde DFDS-serne ikke guldsnore om ærmerne som andre  skibsofficerer. Guldstriber om kasketten havde de. Vist osse stjerner på jakkens revers.

Da man fik guldstriber på ærmerne, forlangte DFDS, at striberne på 
kasketterne skulle fjernes. Senere ønskede skipperne igen at få disse særkender tilbage. Det sagde  DFDS Nej til :-) Den oplysning fik vi i sin tid af føreren af skoleskibet LABRADOR, Ellehammer hed han. Jørgen Blegvad fik disse uniformseffekter i forbindelse med køb af en sekstant. Grejet lå i sekstant-kassen.

Svend Ove Bøhm

Kristiansandtallerkenen med "Sørlandet"

I historien om Rasmus Christensens 80 års fødselsdag fortælles, at han i sin skrivebordsskuffe i alle årene har haft tre eksemplarer af Aarhuus Stifts-Tidende udgivet i Januar 1841 liggende. (Dengang Aarhus’ byvåben var et ”Aarehus”)

"Jakob" med "Andorra" på krogen

Jørgen Blegvad

DFDS-destinktioner med Malteserkors og bånd og striber på.

20.11.2018: Morfars skrivebord

Forleden blev vi kontaktet af Jette Christiansen, som spurgte, om vi ville have hendes morfar, T. C. M. Nielsens, skrivebord. Da vi hørte historien om, at skrivebordet stammer fra en af Sallingsund-færgerne, sagde vi omgående "ja tak".

Skrivebordet står nu i container nr. 3 og kommer til at indgå i udstillingen med titlen "Søens Folk".

Skrivebordet bærer tydelige spor efter at have været skruet fast i skottet på færgen. Altid spændende, når effekterne har en god historie bag sig.

T. C. M. Nielsen var matros på Sallingsund-færgerne, inden han senere flyttede til Nyborg og Storebælts-færgerne.

Jette Christiansen ved Morfars skrivebord

Morfars skrivebord på plads i container nr. 3

T. C. M. Nielsen

Teksten på det lille billede med Storebælts-færgen: "Hvis man mangler en bro - må man have en færge eller to".

04.11.2018: Model af "Project Americas"

En af vore ftrofaste frivillige, Carl Erik Corneliussen, har skaffet denne flotte model af Blæsbjerg & Co.'s "Project Americas". Den er vi rigtig glade for.

Project Americas Project Americas
Project Americas Project Americas

04.11.2018: Fjernskriver

Carl Elgaard fra Carl Elgaard Shipping havde ikke længere brug for sin fjernskriver og tænkte, at den kunne passe fint ind i Aarhus Søfarts Museums samlinger. Det synes vi var en rigtig god ide.

Fjernskriveren (telex) svarede nærmest til, hvad vi i dag kender som e-mail og var ganske enkelt uundværlig i shippingbranchen.

Carl Elgaard har i mange år drevet eget firma på Aarhus havn og kommer oprindeligt fra Blæsbjerg & Co.

Fjernskriver

23.10.2018: Sejlmagerværktøj

Harry Randa og hans datter Lisbeth kom forleden forbi med en stor samling sejlmagerværktøj. Harry står for at skulle flytte og har ikke længere plads til værktøjet. Det har vi.

Blandt værktøjet er en sejlhandske og en pren, som Harry for år tilbage fik af sin sejlmagermester Charles Emanuel Mortensen i Randers.

Harry fortalte blandt andet, at skoleskibet "Danmark" bragte sejldug med hjem til Danmark efter sit ophold i USA under krigen. Charles Emanuel Mortensen, H. B. Hansen & Co. i Aarhus samt en tredie sejlmager i København fik til opgave at sy sejl til hver sin mast. Seks-syv meter i timen var normen - i hånden, forstås.

Sejlmagerværktøj

20.09.2018: Håndværktøj fra Naver-Jens

Jens Erik Hansen - måske bedre kendt som Naver-Jens - er en af museets gode støtter. I går besøgte han os og medbragte endnu en del af sin samling af håndværktøj. Det takker vi for.

Naver-Jens

31.08.2018: Wolmer Jørgensens håndmalede skibsbilleder

Wolmer Jørgensen besøgte forleden Aarhus Søfarts Museet. Han kvitterede for oplevelsen med seks indrammede malerier i størrelsen 30•40 cm - skibsmotiver fra hans egen hånd.

Som det ses, har flere af billederne relation til Aarhus. Vi er glade for at malerierne nu bliver en del af Aarhus Søfarts Museum.

ØK's "Malaya", bygget 1947. Med Aarhus skyline i baggrunden og bugserbåden "Bulbider" i forgrunden kan det næppe bliver mere Aarhus.

F 340 "Beskytteren", bygget 1974 i Aalborg

"Indian Reefer", bygget 1939 i Helsingør

Tankskibet "Dorthe Mærsk", leveret 1952 fra Odense Staalskibsværft til A. P. Møller

De fleste aarhusianere kender vist "Brita Leth"

16.08.2018: Nye effekter under VM i sejlsport 2018

Vi holdt åbent under VM i sejlsport 2018, og det tiltrak heldigvis en del gæster. Nogle havde været så flinke at medbringe effekter til os, og det er vi naturligvis glade for.

Keld Nørgaard kom med Aarhuus Havnecommissions Segl - i sin tid en gave fra Århus Havn til Sea-Land. Meget passende er det på det tidligere terminalområde for Sea-Land, at Aarhus Søfarts Museum i dag har til containers. Seglet kommer til at indgå i udstillingen "Aarhus på søkortet".

I et brev fra Svend Aage Pedersen til Willy Andersen, Aarhus Flydedok & Maskinkompagni A/S, lå adskillige billeder fra værftets første år. 


Kurt Juul Andersen kom med en model af PT59. Det skib er nøje beskrevet i WIKIPEDEA. Motor Torpedo Boat PT-59 hørte til PT-20 class. Bygget af Elctric Launch Company of Bayonne, New Jersey. Hvad der gør denne model og fartøjet mere interessant end som så, er den kendsgerning, at John F. Kennedy blev chef her i september 1943 fordi han foretrak at forblive på krigsskuepladsen i Stillehavet, da hans tidligere skib, PT-109 var blevet sejlet i sænk af den japanske destroyer AMAGIRI måneden før.

Keld Nørgaard med det flotte segl

Aarhuus Havnecommissions Segl

Billeder fra Flydedokken. I Aarhus Søhistoriske Selskabs medlemsblad Logbogen for januar 2015 har Ib Gylling Møller skrevet en fin beretning am "Ellen"s ophold i Århus.

Modellen af PT59

30.07.2018: Plakat og foto

Der kommer hele tiden nye effekter til museets samlinger - desværre kan vi ikke overkomme at vise dem alle her. Men et besøg på museet vil give et glimrende indtryk af, hvad vi har samlet gennem ti år.

For nylig kom Jan Magne Sørensen (ex Blæsbjerg og Terkol) forbi med et flot billede af "Samson Scan". 

Marianne Schiöler er den gode giver af plakaten for Landsudstillingen i Aarhus i 1909.

"Samson Scan"

Plakaten for Landsudstillingen i 1909

31.05.2018: Gamle fotos fra Aarhus havn

Poul Erik Kræmmer, sejler og fhv. bådebygger, kom forbi med fire gamle billeder. Ikke blot motiverne, men selve billederne er gamle. Motiver fra åhavnen og den indre havn i Aarhus for mange år siden.

Aarhus havn

Aarhus havn

Aarhus havn

Aarhus havn

12.05.2018: Flere fotos til museets samlinger

Fra vore gode kontakter hos Marineforeningen har vi modtaget endnu nogle billeder fra den gode Bent "Bimbo" Madsens samling. Billederne er leveret i hver sin fornemme mappe. Bent har i sin tid fået fremstillet billederne hos A. Kulbeisch i Hamburg.

Det dokumenterer - endnu en gang - at sømandens foretrukne billeder på skrivebordet er af "hans egne" skibe.

Her ses de flotte mapper og et par af billederne.

M/S "Boribana"

Billederne er i disse flotte mapper

M/S "Simba"

04.05.2018: Serien "4 danske skibe" - tegninger af Mads Stage

Denne flotte samling er ny om bord i Aarhus Søfarts Museum. Samlingen "4 danske skibe" modtog vi med tak forleden.

4 danske skibe

"Nordlyset" af København

"Nordlyset" af København

"Prins Valdemar" af Nordby

"Prins Valdemar" af Nordby

"Thorvaldsen" af København

"Thorvaldsen" af København

"Thyra" af Rønne

"Thyra" af Rønne

02.02.2018: Malerier og skitser af maleren Ole Sværdpiil

Maleren Ole Sværdpiil (1914-1980) er mester for mange billeder med motiver fra Aarhus By. I vores udstilling med effekter fra skibsmægler Rasmus Christensens kontor hænger allerede et af Ole Sværdpiils billeder.

Forleden besøgte Ole Sværdpiils søn museet og donerede yderligere tre malerier og tre tegninger med motiver fra havnen. De vil på et senere tidspunkt indgå i en udstilling med motiver fra Aarhus havn.

"Skibe i Slippen"

"Capella"

"Skibe ved kaj 13"

"Svava"

Aarhus havn 22-06-1945

Aarhus havn 22-06-1945

26.01.2018: Udstillingen "Skibshandleren" bygges op, og der kom nyt til

Planerne om at sætte "Skibshandleren" på plakaten har allerede skabt interesse. Det oven i købet fra aller højeste sted, idet planerne lokkede skibshandler Ib Gylling Møller i kælderen, hvor han fremdrog et virkeligt klenodie fra Skibshandleren: Vægten, Mrk. Chr Larsen Aarhus,  med tilhørende lodder, som gennem mange år stod på skibshandlerens disk.

I samme tema har Ole og Ib Gylling Møller for længe siden sendt vægten fra Skibshandlerens frilager på museum. Begge disse fine ting kommer nu frem i forreste række.

Kom selv om bord og kontroller, at vægtene vejer rigtigt.

Chr. Larsen Aarhus

Chr. Larsen Aarhus

Ib Gylling Møller

Messinglodder

13.12.2017: Sjøveien naturligst i Norge

"Sjøveien naturligst i Norge" er en del af en samling tegninger, som Lene Hansen kom med forleden. Tegningerne stammer fra Lenes far, Eigil Hansen, som ejede Aarhus Kutterværft.

Sjøveien

07.11.2017: Nye billeder

Det er godt at have venner - og dem har Aarhus Søfarts Museum heldigvis mange af. 

Tre nye fotografier har fundet vej til os via gode kontakter i Aarhus Marineforening. Det er fotografier fra Bent "Bimbo" Madsens bo.

Bulk carrierne "Elsam Fyn" og "Elsam Jylland" samt et gruppebillede fra ØKs "Alameda", som vandt førsteprisen i fri idræt i 1974.

"Elsam Fyn"

"Elsam Jylland"

Alameda

19.10.2017: Uge 42 med bøger, platter, en kiste, Hong Kong Onsdag, Vikinger og en mulepose til Pallemanden

Uge 42 har været en aldeles indbringende uge for Aarhus Søfarts Museum.

Brian Clausen kom med en flot kamfertræskiste fra det velkendte firma Henderson. Med sig havde han også to platter med motiv af hhv. skoleskibet "Danmark" og ØKs "Aranya". Platterne pakket sirligt ind i en avis, som vi - indtil det er modbevist - har valgt at kalde Hong Kong Onsdag.

Hans Christian Bjerg, som er redaktør af Tidsskrift for Søvæsen (oprettet 1827), valgte at besøge os og efterlod et pænt bidrag til museets bogsamling. Hans Christian har lovet at komme igen - snart.

En af vore frivillige, Jens, er kendt for at knytte mange ven- og bekendtskaber. Et af dem har resulteret i en mulepose fra Mols-Linien. Den smed Jens gavmildt op til pallemanden Martha, som trofast holder udkig på en af museets containere. Dag og nat.

Per Ryolf havde i en genbrugsbutik købt tre bind med ialt seks årgange (1932-1937) af tidsskriftet Vikingen. Per har nu suget den ønskede viden ud af hæfterne og doneret dem til museet. Vikingen har altid været kendt for fremragende artikler, og bladets forsider har altid nydt en særlig anerkendelse.

Så har vi haft besøg af skipperen på det gode skib "Samka", som lige nu gæster Aarhus med udstillingen "Bibiana - kunst i børnehøjde". 

 

Hans Christian Bjerg

Bøger til samlingen

Brian Clausen

Platten med "Aranya"

Platten med "Danmark"

Den flotte kiste fra Henderson

"Hong Kong Onsdag"

Pallemanden Martha på sin post - med mulepose

Muleposen fra Mols-Linien

Per Ryolf

Tre bind med Vikingen

Vikingen

Vikingen

"Samka" med udstillingen "Bibiana - kunst i børnehøjde"

Normalt røber man ikke en dames alder, meeennn....

11.09.2017: Onkel Christians søfartsbøger og orlogsbog

Ole Ryolf kom forbi med to søfartsbøger og en orlogsbog, som har tilhørt hans onkel Christian.

Christian Martinus Rasmussen var født i 1902 og fik som 14-årig den 1. maj 1926 hyre som kok på den lokale stenfisker "Fremad". Her var Christian forhyret frem til juni 1918 og var i mellemtiden avanceret til ungmand og letmatros.


Christians karriere til søs sluttede i december 1931. Indimellem gjorde han tjeneste i Marinen, hvorfra han blev hjemsendt den 6. november 1923. Han døde i 1973.

Fra Christians søfartsbog

Fra Christians søfartsbog

06.09.2017: Svaba Line

Denne æske, mrk. "JL With Compliments from J Lauritzen A/S" havde Brian Clausen med. Den er produceret af Svaba Line, Reberbanen 12, 5960 Marstal, dengang telefonnummeret begyndte med 09. Her nogle få eksempler på de mange modeller, der kan bygges af sættet.

With Compliments

With Compliments

Fragtskib

Polarskib

Isbryder

Tankskib

Supply Vessel

Kysttankskib

03.09.2017: En indbringende festuge

Den netop overståede festuge skulle vise sig at være ret indbringende.

Brian Clausen kom med et eksemplar af "Svikmøllen", en specialudgave for sørns folk - og bolværksmatroser - med Jan Sanders dejlige tegninger. Udgivet af Lademann i 1981. Det var også den gode Brian, som kom med en lille samling blyskibe. Der er flere krigsskibe samt modeller af "Prinsesse Margrethe" og "Peder Paars".

Inga og Toke Nørby kom med en messing-værktøjsbrik fra værftet i Svendborg.

Mogens Fabritius kom med en hel kasse oplukkere fra DOKKEN.

Bent Mikkelsen havde fundet et fotografi af Kristian Kielsholm Madsen. Billedet er taget i Fredericia, hvor Kielsholm Madsen står i dokken ved ØKs sidste skib (af fire) med navnet "Selandia".

Oplukkere fra DOKKEN

Blyskibe - krigsskibe og "Peder Paars"

Svikmøllen

Billedet af Kristian Kielsholm Madsen

Den fine værktøjsbrik fra Svendborg

01.07.2017: Maleri, søfartsbog og havnemotiver

Mogens Fabritius er en gammel ven af huset og har gennem tiden doneret mange effekter til Aarhus Søfarts Museum.

Forleden kom han igen igen forbi med nogle godter: Et maleri med motiv fra Aarhus havn, en samling "Havnemotiver fra Aarhus ca. 1910" samt en søfartsbog med den interessante bemærkning: "8. marts 1966 - var ikke ombord ved afsejling". Søfartsbogen stammer fra et dødsbo.


Bemærkningen i søfartsbogen rejser et spørgsmål, som besætningen om bord på Aarhus Søfarts Museum ikke hade svaret på: "Hvad gjorde man ved den slags søfartsbøger"?
Skibsførerne har på et tidspunkt sendt dem til mønstringskontorerne - konsulaterne eller hvad ved vi.

Mogens Fabritius med maleriet

Maleriet af Stefan (eller Steffen?) Jørgensen

Aarhus havn ca. 1910

Aarhus havn ca. 1910

Aarhus havn ca. 1910

Aarhus havn ca. 1910

Aarhus havn ca. 1910

Aarhus havn ca. 1910

Aarhus havn ca. 1910

Aarhus havn ca. 1910

Aarhus havn ca. 1910

27.04.2017: Spisebestik fra Bangkok

Aarhus Søfarts Museum kan fortælle mange gode historier fra Østasien. Nu er der kommet endnu en til, idet Ove Rømhild mener, at tiden nu er inde til at overdrage en samling spisebestik til 12 personer til Aarhus Søfarts Museum. Bestikket er købt i Bangkok og er således et flot supplement til historierne derudefra.

Ove Rømhild

Den flotte kasse med bestik

Thailandsk spisebestik

Thailandsk spisebestik

27.04.2017: Fra Trangraven til Langerak

En af museets trofaste frivillige, Svend Ove Bøhm, kom forleden med værket "Fra Trangraven til Langerak - en epoke i grønlandstrafikken". Den indgår nu i vores samling af maritime bøger.

Fra Trangraven til Langerak

Fra Trangraven til Langerak

24.01.2017: En rigtig god dag for Aarhus Søfarts Museum

En af museets trofaste støtter, Mogens Fabritius, kom med en bly-model af færgen Lasse, som i mange år sejlede på Kattegat mellem Kalundborg og Juelsminde. 

I gemmerne havde Mogens også fundet en platte fra Restaurant Ship Ohøj ved Fakse Ladeplads. Den havde vi godtnok ikke hørt om før, restauranten.

Bestyrelsesmedlem Peter Sørensen havde på loftet hos sin svigermor fundet en logbog fra galeasen "Kvik" af Marstal - den er fra 1893. Tænk, hvilke søfolk, der i sin tid skrev i den for langt over 100 år siden. Den vil vi passe godt på.

Julle

"Julle" i bly-model

Kvik

Restaurant Ship Ohøj

Ship Ohøj

Galeasen "Kvik"s logbog - 1893

13.09.2016: Model af "Biologen"

Poul Gregersen fra Frederikshavn er ophavsmand til flere af de modeller, vi kan fremvise hos Aarhus Søfarts Museum. I sidste uge kom endnu en af Gregersens modeller i vores samling, nemlig havundersøgelsesskibet "Biologen".

"Biologen"

"Biologen" - navnet på stævnen

"Biologen"s maskine

Poul Gregersen ved modellen af "Biologen"

05.09.2016: Billeder og bøger fra Flemming Johansen

I forbindelse med uddokningen forleden forærede Flemming Johansen os billeder og bøger, som nu indgår i samlingerne.

Her ses et par eksempler på de nye billeder og bøger.

Billede af "Saralil"

Billede af "Veralil"

Bogen "Modelskibe i flasker"

03.07.2016: Fornem bogsamling fra Bue Drewsen

Bue Drewsen er tidligere formand hos Århus Stevedore Kompagni og nu bosat i Grenaa. Forleden donerede han en stor og fornem bogsamling til Aarhus Søfarts Museum. Mange spændende titler, som nu indgår imuseets omfattende bogsamling.

Bue Drewsen

Mange spændende titler

Blot en enkelt af de mange forsider

Blot en enkelt af de mange forsider

Bue Drewsen har tidligere betænkt museet med nogle karikaturtegninger med motiver fra en arbejdskonflikt.

Forvalter (sådan hed det dengang) Ove Altschuler i samtale med Freddy

Bue Drewsen i samtale med to havnearbejdere

23.05.2016: Svend Karl Christiansens søfartsbog

Mogens Fabritius her i tidensløb betænkt Aarhus Søfarts Museum med mange dejlige effekter. Forleden var det Svend Karl Christiansens søfartsbog.

Af bogen fremgår, at Svend Karl Christiansen i i juni 1916 - altså for 100 år siden - fik hyre som dæksdreng om bord på Skov-båden "Marselisborg". En flot model af netop dette skib befinder sig hos museet, så disse klenodier fortæller nu en samlet historie.

Søfartsbogen

Udmønstring den 3. juni 1916

"MARSELISBORG"

23.05.2016: Jeg var en af de første ombord på "Peder Paars"

Flemming Johansen var virkelig en af de første ombord på "Peder Paars", og indtil i lørdags pralede han af det ved at bære denne badge. Han bærer den ikke mere, nu befinder den sig hos Aarhus Søfarts Museum.

Flemming Johansen med sin badge

Jeg var en af de første ombord på "Peder Paars"

23.05.2016: Færgehistorisk tidsskrift

I anledning af sit 25 års jubilæum har Dansk Færgehistorisk Selskab sendt os dets jubilæumsudgave af bladet Færgefarten. Vi er naturligvis glade for at kunne indlemme dette blad i vores samling.

03.02.2016: Maritimt radiomateriel

I går kom en mand forbi med en papkasse. I papkassen havde han en del udrangeret radiomateriel, som han mente kunne indgå i museets samlinger. Det var vi helt enige med ham i.

Radiomateriel

Radiomateriel

30.01.2016: Maleri

En dag i denne uge dukkede Ole Sonne op (det gør han faktisk tit), og i dag medbragte han dette flotte maleri, som nu indgår nu i museets samling.

Maleri Cutty Sark

30.01.2016: Brik fra Aarhus Flydedok & Maskinkompagni A/S

Forleden kom Jens Erik Hansen forbi med denne brik, som tydeligvis stammer fra Aarhus Flydedok & Maskinkompagni A/S. Hvad brikken har været brugt til, stod hen i det uvisse.

På Facebook efterlyste vi oplysninger, og Villy Andersen (mangeårig ansat på dokken) kunne give følgende forklaring:

Skiltet blev udleveret til alle der blev ansat på "Dokken", sammen med værktøjsskilte til lån af værktøj i værktøjsburet, og andet nødvendigt udstyr, som blev udleveret ved ansættelsen.
Bogstavet og tallene henviser til medarbejderens afdeling og medarbejder nr. Skiltene blev ikke længere udleveret efter ca. 1970 (er usikker på præcis hvornår). 
Derefter blev de brugt som souvenir og nøgleringe. Flydedokkens orkester brugte dem som emblemer på deres uniformer.

Tak til Villy Andersen for svaret

 

Brik AaFOM

12.01.2016: Maleri med "Georg Stage"

Forleden kunne v indlemme dette flotte maleri i samlingerne. Eddy Würtz i Kjellerup har betænkt os med E. Mortensens flotte maleri med skoleskibet "Georg Stage" som motiv. Maleriet har i mange år hængt på væggen hos Eddy Würtz' forældre.

På maleriet kan man se, at det er malet inden "Georg Stage" fik malet bakken sort.

AARHUS HAVN

Aarhus Havn har ad flere omgange betænkt Aarhus Søfartsmuseum med ting som bøger, optegnelser og andet materiale til museets arkiver. I forbindelse med flytningen fra Mindet til Vandvejen blev der doneret en stor del materiale.

 

19.12.2015 kunne ASM eksempelvis hente en håndfuld mapper med Harald Borges tegninger fra 80'erne. Mapperne er oprindeligt fremstillet som en hilsen fra Aarhus Havn til kunder og forretningsforbindelser.

 

Udover mapper med akvareller modtog museet nogle  arkivalier, hvoraf en del stammer fra Aarhus Skipperforening. Her lå blandt andet også en regning for køb af 25 eksemplarer af Sømandssangbogen: 5 % i rabat. Kvitteringen lå oven i listen over deltagerne i Aarhus Skipperforenings vinterfest på Grand i 1953. 

Sandpumper i Sydhavnen 1986

"Karmsund" i 1988

Fiskerihavnen i øsende regnvejr 1984

"Aurora" i 1983

Udover mapperne med akvareller modtog vi en del andre arkivalier, hvoraf en del stammer fra Aarhus Skipperforening. Sjovt synes vi det var at finde regningen for køb af 25 eksemplarer af Sømandssangbogen: 5 % i rabat. Kvitteringen ligger oven i listen over deltagerne i Aarhus Skipperforenings vinterfest på Grand i 1953. Mon ikke navnene på denne liste fremkalder mange minder hos havnens ældste i dag?