Aktuelle udstillinger 

Onsdag den 30. august 2017 åbnede endnu to udstillinger om bord i Aarhus Søfarts Museum: "Snesejler II" og "Kahytten".

De to udstillinger vises i samme container. Snesejler II er en reetablering af Kristian Kielsholm Madsens kontor og arbejdsværelse, en del af hans møbler og hele hans arkiv. Kristian Kielsholm Madsen var aktiv i søfarten i det meste af sit liv, og i sit otium cyklede eller gik han flere gange ugentligt tur på Aarhus havn, hvor han fotograferede mange af de skibe, der lå i havnen.

I arkiverne er der - blandt meget andet - hele historien om samtlige skibe i ØK-flåden fra kølen blev lagt til skærebrænderne satte et punktum for det enkelte skibs virke.

Udstillingen Kahytten er en donation fra Søren Kjær, ex shippingfirmaet Franck & Tobiesen, og indeholder det i shippingkredse kendte mødelokale, som senest var i brug hos Franck & Tobiesen i København, men har en forhistorie tilbage til C. K. Hansen, Rederiet Dannebrog, Ø.K., Alfragt og A. P. Møller.

Kahytten er efter Aarhus Søfarts Museums informationer bygget af B & Ws skibstømrere. Rummet indeholder adskillige maritimhistoriske klenodier, som giver mange af søens folk julelys i øjnene ved erindringen om egne oplevelser i dette specielle maritime miljø.

Begge udstillinger kan opleves i museets åbningstid hver tirsdag fra klokken 13 til klokken 16.

Flaget sat ved åbningen den 30. august

Søren Kjær åbner de nye udstillinger

Der var sørget for lidt lækkerier til gæsterne

Gæster ved indvielsen den 30. august

Aarhus Søfarts Museum åbnede i foråret nye permanente udstillinger:
 
 – Aarhus Havn på Søkortet –  Møbler, søkort, malerier og andre effekter fra mæglerfirmaet Rasmus Christensens kontor i Pakhus 27 og Havnemesterens kontor med planer, malerier og tegninger m.m., der viser Aarhus havns udvikling fra åhavn til storhavn. I tidens løb har Aarhus Søfarts Museum modtaget mange effekter fra Aarhus Havn. Senest i forbindelse med Aarhus Havns flytning til det nye Havnecenter på Vandvejen. En stor del af udstillingen kommer fra disse donationer.  I centrum er en meget flot model af Skovbåden "Marselisborg", bygget af Poul Gregersen, Frederikshavn. 
 
Samtidig er første del af Aarhus Søfarts Museums Billedgalleri ”Aros To”, opkaldt efter bugserbåden af samme navn, åbnet. Her vises en del af de mange malerier, tegninger og skibsbilleder, som Aarhus Søfarts Museums venner i tidens løb har doneret museet. Det er gjort med den forventning, at billederne dermed bliver til glæde for mange andre. Det sker nu.  

 
Åbningen  blev på behørig vis søsat af et stort og interesseret internationalt selskab fra norske-båten "Nordstjernen" under krydstogtskibets anløb af Aarhus Havn forleden. 
 
Aarhus Søfarts Museum er fuldt lastet med gode beretninger fra de syv have. Aarhus Havn fylder i sagens natur en stor del på hylder og i skabe. Ikke mindst derfor er det med stolthed, at Aarhus Søfarts Museum nu kan tilbyde publikum endnu to containere fulde af ”gode historier”. Bl.a. et maleri af KELL – K – 78, fra salig havnedirektør A. Damkjærs private samling. 
 
Aarhus Søfarts Museum håber, at denne udstilling vil være af særlig interesse for ”Det blå Aarhus” samt for alle andre med relationer til – og interesse for - Aarhus havn og for skibsfart.

Der er gratis adgang hver tirsdag fra kl. 13 til kl. 16. 
På andre dage er der åbent for selskaber efter aftale.
 
Henvendelse for yderligere oplysninger e-mail: kns(snabel-a)oncable.dk eller tlf.: 2349 0230

Her et par smagsprøver fra udstillingerne:

Aarhus Søfarts Museum

Aarhus Havn på Søkortet

Havnemesterens kontor

Kattegat

Model af turbåden "Marselisborg"

Skibsmægler Rasmus Christensens kontor

Galleri "Aros To"

Svundne tiders skibsanløb