Aarhus Søfarts Museums besætning

Arbejdet ombord i Aarhus Søfarts Museum foregår udelukkende med frivillig arbejdskraft - en flok på cirka 20 personer, heraf mange pensionister, som i deres arbejdsliv har haft berøring med skibsfarten, for eksempel som sømand, lods, håndværker, skibsbygger, fisker, havnebetjent, skibshandler eller shippingmand.

Ib, Karl og Povl studerer tegninger og fotografier

Karl og Ib ved computeren

Alt registreres og fotograferes og føres til protokol

Carl Erik i færd med at færdiggøre en halvfærdig model

Bruno laver udstilling om Flådens 500 år

Ib registrerer bøger og tidsskrifter

CVR-nummer: 43429329