Aarhus Søfartsmuseums organisation og besætning

Den øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan udpege medlemmer til bestyrelsen, og som ved det årlige repræsentantskabsmøde vælger bestyrelsen.

 

Anders Bové  Fonden Jakob
Bente Steffensen Aarhus Transport Group
Bjørn Bertelsen Georg Stage Foreningen
Carsten Kruse Aarhus Havn
Claus Bech Aarhus City Forening
Daniel Espensen   Kilden & Hindby
Hans Skou Naturhistorisk Museum
Ole Sonne Aarhus Søhistoriske Selskab
Henrik V Laursen Aa Søfartsmuseums Forening
Kristian Carøe Lind OSK-Ship Tech A/S
Kurt Wilkens Træskibsforeningen i Aarhus
Niels Krogh Nielsen Aarhus SeaRangers
Poul Holmboe Aarhus Skipprforening
Sven Erik Jørgensen Dykkehistorisk Selskab
Torben Dreier Kultur Bunkeren/FO

 

Bestyrelsen vil bestå af 5 - 9 medlemmer, der ligeledes kan udpege medlemmer til bestyrelsen, som derefter vælges af repræsentantskabet. Formanden tegner museet udadtil i samarbejde med den daglige leder. Bestyrelsen for Aarhus Søfarts Museum udøver den overordnede ledelse af museet.

 

Formand Annette Damgaard Hansen
Næstformand Poul Grosen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Hans Schmidt- Nielsen
Bestyrelsesmedlem Per Kristensen
Bestyrelsesmedlem Daniel Bygebjerg Espensen 
Bestyrelsesmedlem Christian Johnsen
Suppleant Kis Bødker
Suppleant Niels Krogh Nielsen

 

Arbejdet ombord i Aarhus Søfartsmuseum foregår udelukkende med frivillig arbejdskraft - en flok personer, hvoraf mange er pensionister, og som i deres arbejdsliv har haft berøring med skibsfarten, for eksempel som sømand, lods, håndværker, skibsbygger, fisker, havnebetjent, skibshandler eller shippingmand.

Aarhus Søfartsmuseum har fortiden brug for flere frivillige - det være sig pensionister med viden om eller interesse for havn og søfart - eller måske studerende eller uddannede i historie, kultur og turisme. 

 

Frivillige på ASM

Ib, Karl og Povl studerer tegninger og fotografier

Karl og Ib ved computeren

Alt registreres og fotograferes og føres til protokol

Carl Erik i færd med at færdiggøre en halvfærdig model

Bruno laver udstilling om Flådens 500 år

Ib registrerer bøger og tidsskrifter