Genstande udlånt af Aarhus Søfartsmuseum

Maj 2013.

Ifølge oplysninger har der ikke været et kirkeskib i Vor Frue Kirke i Aarhus de sidste 200 år. Aarhus Søfartsmuseum udlånte og ophængt derfor en flot model af Skoleskibet Danmark ved Palle Blem. Ophængningen fandt sted ved Palle og Carl Erik Corneliussen.