Velkommen til Aarhus Søfartsmuseums hjemmeside

Støt Aarhus Søfartsmuseum

MobilePay 944770

Bankkonto Sparekassen KRONJYLLAND reg. nr. 6180 Kontonr. 0011764991

Aarhus Søfartsmuseums historie i korte træk

Aarhus Søfartsmuseum har sin rod i Aarhus Søhistoriske Selskab, hvorfra også Fonden Jakob er fostret.

 

Aarhus Søfarts Museum, som det stavedes dengang, blev officielt indviet den 3. juni 2009 i en tidligere gatebygning på nordhavnen i Aarhus, nærmere betegnet i daværende Sverigesgade mellem pier 3 og pier 4 ved bassin 7 - der hvor nu Niolinehus står nu.

Aarhus Søfarts Museum ved Bassin 7 2009 - 2013

Nicolinehus er bygget der, hvor museet tidligere stod

AART architects - Free Press download

 Den officielle indvielse den 3. juni 2009

Havnedirektør Bjarne Mathiesen foretager den officielle åbning af Aarhus Søfarts Museum, bistået af museets formand og daglige leder Karl Nøhr Sørensen

Havnedirektør Bjarne Mathiesen studerer sammen med en af museets frivillige en model af Aarhus havn, som den så ud i 30'erne

En planche, som viser museets fremtidsvisioner, studeres af gæsterne

Forhenværende borgmester i Aarhus, Thorkild Simonsen, lader sig indskrive som ven af Aarhus Søfarts Museum

TV2 Østjylland dækkede indvielsen

Museets formand og daglige leder, Karl Nøhr Sørensen, fortæller om museets tilblivelse og fremtidsplaner

I oktober 2013 blev lejemålet opsagt, på grund af byudviklingen på pier4 og de bynære havnearealer. 

 

Efter længere tids hjemløshed og opmagasinering, fik søfartsmuseet tildelt en plads af Aarhus Havn på Pier3, hvor der blev opstillede containere, som nu skulle rumme samlingen.

 

Torsdag den 1. september 2016 åbnedes dørene for publikum til det midlertidige containermuseum.

Den officielle åbning af containermuseet d. 1. september 2016

Mette Dam, Kulturforvaltningen Aarhus Kommune, Jan Skamby, Aarhus Stiftstidende og tidligere borgmester Torklid Simonsen

Torkild Simonsen og receptionsgæster 

Fhv. borgmester Thorkild Simonsen konverserer med receptionsgæsterne på ASM

Museet lige nu

I dag består ASM (Aarhus Søfartsmuseum) af 15 midlertidige containere. på Pier3, som netop nu står overfor en byudvikling.

 

I 2022 blev der konstateret fugt og skimmel i samlingen, som har ført til akutte, midlertidige løsninger samt ustabile åbningstider.

 

Se Åbningstider

 

Sideløbende med kampen mod skimmel, arbejder museets ledelse på en permanent løsning for dets fremtid i håbet om at finde den bedste løsning for bevarelse og præsentation af byens maritime kluturarv.

 

Se Strategi

 

1. oktober 2020 fik museet mulighed for at leje Lodstårnet til midlertidig opagasinering i en 3-årig periode frem til 31.dec. 2025.

Containermuseet på Pier 3. Foto: Michael Boe Leigaard

Lodshuset/Lodstårnet på Pier 3.

Aarhus Søfartsmuseum

Hveensgade 3

8000 Aarhus C

Mobil: 60641816

e-mail a.dam@suu.dk

CVR-nummer 43429329