Velkommen til Aarhus Søfarts Museums hjemmeside

Aarhus Søfarts Museum blev officielt indviet den 3. juni 2009, men havde på det tidspunkt fungeret i næsten to år. Havnedirektør Bjarne Mathiesen foretog den officielle indvielse, overværet af blandt andre rådmand Laura Hay, tidligere borgmester Thorkild Simonsen og tidligere havnedirektør Kaj Schmidt.

På det tidspunkt havde museet til huse i den tidligere gatebygning på nordhavnen i Aarhus, på mellemkajen mellem pier 3 og pier 4.

I oktober 2013 blev dette lejemål imidlertid opsagt, hvilket medførte, at museet i øjeblikket står uden lokaler og derfor - desværre - ikke kan modtage gæster. De fleste effekter opbevares i containere på en plads ved Hveensgade (mellem Shippinghuset og Pakhus 77) i nordhavnen i Aarhus. Der arbejdes ihærdigt på at arrangere udstillinger for publikum her.

Mange kræfter arbejder på at finde lokaler, hvor huslejen ligger indenfor museets formåen, ligesom der forhandles til flere sider om sponsorater mv., som kan financiere et nyt lejemål.

Specielt til medlemmer af Aarhus Søhistoriske Selskab:
Se det aktuelle opslag på Opslagstavlen

Hveensgade Hveensgade

Billeder fra den officielle indvielse den 3. juni 2009

Havnedirektør Bjarne Mathiesen foretager den officielle åbning af Aarhus Søfarts Museum, bistået af museets formand og daglige leder Karl Nøhr Sørensen

Havnedirektør Bjarne Mathiesen studerer sammen med en af museets frivillige en model af Aarhus havn, som den så ud i 30'erne

En planche, som viser museets fremtidsvisioner, studeres af gæsterne

Forhenværende borgmester i Aarhus, Thorkild Simonsen, lader sig indskrive som ven af Aarhus Søfarts Museum

TV2 Østjylland dækkede indvielsen

Museets formand og daglige leder, Karl Nøhr Sørensen, fortæller om museets tilblivelse og fremtidsplaner