Velkommen til Aarhus Søfartsmuseums hjemmeside

Aarhus Søfarts Museum genåbner containermuseet på Hveensgade 3a, Pier3

Fremover er åbningstiden:

Tirsdag 12-16
Hver tirsdag kan du møde museets frivillige og få en snak om museet.

 

Daglig leder
Hans R. K. Schmidt-Nielsen
venturii(snabel-a)gmail.com
Telefon 42 55 18 15
Kontaktes vedrørende rundvisninger, daglig drift og frivillige.

 

Bestyrelsesformand
Annette Damgaard Hansen
a.dam(snabel-a)suu.dk
Kontaktes vedrørende presse og strategi

 

STØT AARHUS SØFARTS MUSEUM?

SÅ SKETE DET VI LÆNGE HAR FRYGTET!

Hjælp Aarhus Søfarts Museum med at redde en betydningsfuld kulturarv fra fugt og skimmelsvamp.

Der er konstateret skimmelsvamp og fugtskader i dele af Aarhus Søfarts Museums arkiv og udstillinger. Museet har i ni år holdt til i 15 containere på Pier 3, som med tid trækker kondens, der udvikler skimmel. Situationen er uholdbar og samlingen skal derfor stabiliseres, og der skal skaffes bedre forhold, som kan sikre samlingen.

Alt dette koster mange penge, som museet ikke har, og vi beder derfor om hjælp.

Søfartsmuseet ligger inde med ca. 30.000 små og store museumsgenstande, bøger og arkivalier, som vil forgå, hvis ikke vi tænker og handler hurtigt.  Det er derfor nødvendigt at finde økonomi til at rense genstandene og finde nye midlertidige forhold, indtil et blivende museum er en realitet, hvilket der arbejdes målrettet på.

 

Aarhus er den eneste by i Danmark, der kan føre sin maritime historie tilbage til vikingernes ledingsflåde og frem til Danmarks største containerhavn. Aarhus Søfarts Museum har derfor brug for hjælp, så vi i fremtiden kan få et styrket museum, der fortæller byens grundlæggende historie som havne- og søfartsby gennem 1250 år?

 

Du eller din virksomhed kan hjælpe os på følgende måde:

  • Økonomisk hjælp efter eget valg
  • Materielt bidrag til opbevaringskasser og opbygning af et midlertidigt museum
  • Opbakning – meld dig ind i museets medlemsforening og/eller køb en bog
  • Spred budskabet i dit netværk, så vi kan samle mange mennesker om museet.

 

  • Økonomisk støtte eller materiel sponsering fra 15.000 og op honoreres med logo på en sponsorvæg/sponsorbanner samt logo og omtale på museets hjemmeside.
  • Økonomiske støtte eller materiel sponsering fra 5.000 – 15.000 honoreres med et mindre på logo på en sponsorvæg/sponsorbanner samt logo på museets hjemmeside.
  • Økonomiske bidrag eller materiel sponsering op til 5000 honoreres med logo på museets hjemmeside

 

Kontakt formanden, hvis du ønsker at støtte museet

 

Velkommen om bord på Aarhus Søfarts Museum.

 

Med venlig hilsen.

Aarhus Søfarts Museums bestyrelse

v/ Formand

Annette Damgaard Hansen

E-mail: a.dam@suu.dk

 

Andre henvendelser vedrørende museets samlinger og daglige drift rettes til frivillig daglig leder:

Hans RK Schmidt-Nielsen
Tlf 42 55 18 15

e-mail: aarhussoefartsmuseum(snabel-a)live.dkGrundet de nævnte udfordringer er Aarhus Søfarts Museum lukket for publikum indtil videre.

Aarhus Søfarts Museum blev officielt indviet den 3. juni 2009, men havde på det tidspunkt fungeret i næsten to år. Daværende havnedirektør Bjarne Mathiesen foretog den officielle indvielse, overværet af blandt andre rådmand Laura Hay, tidligere borgmester Thorkild Simonsen og tidligere havnedirektør Kaj Schmidt.

På det tidspunkt havde museet til huse i den tidligere gatebygning på nordhavnen i Aarhus, på mellemkajen mellem Pier 3 og Pier 4.

I oktober 2013 blev dette lejemål imidlertid opsagt, hvilket medførte, at museet i øjeblikket står uden lokaler og derfor i en længere periode ikke kunne modtage gæster, men nu holder vi åbent hver tirsdag fra klokken 13 til klokken 16 på vores "containerterminal" ved Hveensgade (mellem Shippinghuset og Pakhus 77) i nordhavnen i Aarhus. Frivillige kræfter arbejder hele tiden ihærdigt på at skabe udstillinger, hvilket nu er lykkedes. Udstillingerne er fra september 2016 tilgængelige for publikum.

Mange kræfter arbejder på at finde lokaler, hvor huslejen ligger indenfor museets formåen, ligesom der forhandles til flere sider om sponsorater mv., som kan financiere et nyt lejemål.

Aarhus Søfarts Museum

Billeder fra den officielle indvielse den 3. juni 2009

Havnedirektør Bjarne Mathiesen foretager den officielle åbning af Aarhus Søfarts Museum, bistået af museets formand og daglige leder Karl Nøhr Sørensen

Havnedirektør Bjarne Mathiesen studerer sammen med en af museets frivillige en model af Aarhus havn, som den så ud i 30'erne

En planche, som viser museets fremtidsvisioner, studeres af gæsterne

Forhenværende borgmester i Aarhus, Thorkild Simonsen, lader sig indskrive som ven af Aarhus Søfarts Museum

TV2 Østjylland dækkede indvielsen

Museets formand og daglige leder, Karl Nøhr Sørensen, fortæller om museets tilblivelse og fremtidsplaner