Billeder fra Aarhus Søhistoriske Selskabs generalforsamling den 13. november 2014

Spisning inden generalforsamlingen

Generalforsamlingen

Aarhus Søhistoriske Selskabs formand Klaus Rosholm byder velkommen til generalforsamlingen

Dirigenten Anders Bové gennemgår dagsordenen

Aarhus Søfarts Museums formand Karl Nøhr Sørensen orienterer om museets situation og aktiviteter

Fonden Jakobs formand Poul Holmboe orienterer om Jakobs arbejde og fremtidige drift

Efter generalforsamlingen viste Ole Ryolf billeder og udklip fra sin tid i en shippingvirksomhed på Aarhus havn.