Steen Rasmussen

Steen Rasmussen har et par gange aflagt besøg på Aarhus Søfarts Museum - og det er vi virkelig glade for på museet.

Ved sit seneste besøg medbragte Steen en stor samling af det maritime tidsskrifterne "Vikingen" og "Jul på Havet". Der er årgange fra 30'erne, 40'erne og 50'erne, så der er masser af spændende materiale at se igennem og registrere.

Ved et tidligere besøg medbragte Steen en skibsmodel samt en kasse med bøger, attester, dokumenter og optegnelser, som har tilhørt Steens farfar, Rasmus Bager Rasmussen, som var sømand i en menneskealder, indtil han gik i land og blev - landmand. Der er så mange ting, at de - når de bliver gennemgået og samlet - vil danne en tråd, som vil beskrive farfarens liv som sømand. Der er søfartsbøger, der er rejsebeskrivelser, der er koppeattester, der er - ja, man kan blive ved.

Når tingene er gennemgået, vil de danne rammen om en lille særudstilling som kan fortælle om denne sømands liv og færden. Det glæder vi os meget til at kunne præsentere for publikum.

Skibsmodellen er fremstillet af en søn til en af farfarens venner. Når kassens indhold er gennemgået vil det formentlig blive afsløret, om farfaren har sejlet med netop dette skib.

 
Steen Rasmussen og museets formand, Karl Nøhr Sørensen, med de gamle numre
af "Vikingen"
 

Der er nok at tage fat på
 

Vi glæder os til at ta' med på Hans Christians Langfart
 

Den flotte model, fremstillet til Steen Rasmussens farfar, af en søn til en af hans venner
 
 
 
 
 

Oprettet 07.05.2010