Ugens foto

Vi viser hver uge et foto af et skib, en begivenhed eller noget helt tredie, oftest omkring Aarhus Havn.

Billederne har indtil nu (juli 2018) i stort omfang været fra de fotomapper, som afdøde Kristian Kielsholm Madsen har stillet til rådighed. I et års tid har vi også vist billeder fra Povl Rytter Povlsens billedmapper. Det fortsætter vi med, men materialet er ved at slippe op.

En ny "leverandør", Finn Jensen, har meldt sig på banen med en række motiver fra Aarhus havn. Finn har gennem 60erne og 70erne fotograferet mange spændende skibe i havnen, og han har nu stillet mange af sine billeder til rådighed for Aarhus Søfarts Museums webmaster.

Der vil dog stadig være undtagelser med eventuelle aktuelle billeder - eller i ny og næ et enkelt billede fra webmasters samling.

I udstillingscontaineren "Kahytten" er Kristian Kielsholm Madsens mapper til rådighed for publikum.

17.05.2019: Kristian Kielsholm har fotograferet "Bornholm Cement" i 2006.

Bornholm Cement Bornholm Cement Bornholm Cement Bornholm Cement

10.05.2019: Endnu et billede fra trafikken på Sydamerike (Brasilien). Finn har taget billedet af "Saxonia", tilhørende Saxonia Ocean Corp. i Monrovia, men i time charter til Aliança SA i Rio de Janeiro (Ç udtales som et S).

Bygget 1982 hos VEB Neptunwerft i Rostock, 10.478 BRT, 12.720 TDW.

Skibet indgik senere i samsejlingen Scan Braz. For at understrege, at skibet nu sejlede på Skandinavien, omdøbte man det til "Gotlandia". Sammen med søsterskibet, det nybyggede "Laplandia", opretholdt ScanBraz trafikken et par år, inden man chartrede andre skibe.

Efter at have heddet "Gotlandia" fik skibet flere navne: "Lake Kariba", "Phaedra", "Fiori", "Feniks" og "Safmarine Aberdeen", inden det blev hugget op i 2009 i Mumbai.

Saxonia

03.05.2019: Finns billeder viser søsterskibene "Turiaçu" og "Guanabara", tilhørende Lloyd Brasileiro, Rio de Janeiro. Sammen med et tredje søsterskib, "Todos Os Santos", opretholdt de en - sådan nogenlunde - regelmæssig trafik med månedlig afsejling mellem Brasilien og Skandinavien i slutningen af 60erne og begyndelsen af 70erne.

De tre skibe er bygget hos Valmet OY, Helsinki i 1960 og målte omkring 6400 GRT og 8260 TDW.

Ç i "Turiaçu" udtales som et S

TURIAƇU guanabara

25.04.2019: Disse billeder af "Neptune Sapphire" af Singapore sidder i en af Povl Rytters mapper.

Det ser ud til, at billederne er taget i 1977, men Povl omtaler et anløb i 1974, hvor skibet kort forinden var afleveret fra et finsk værft. Povl skriver, at skibet på vej fra Aarhus til Japan mistede stævnen i hårdt vejr.

Lidt forskning viser, at det dog var i 1973. Cirka 65 sm sydøst for Port St. Johns (Sydafrika) blev skibet ramt af en "monster-bølge". Det medførte, at de forreste cirka 60 meter af skibet knækkede af og sank. Resten af skibet kunne fortsætte i havn og senere på værft.

Neptune Sapphire Neptune Sapphire

18.04.2019: Finn Jensen har fotograferet "Peru" ved kaj 43 i Aarhus havn.

Afleveret 1938 fra Götawerken AB, Göteborg til AB Nordstjernan. 1970 solgt til Grækenland og omdøbt "Maco Venture", ophugget i Shanghai 1971. 6017 GRT - 6.910 TDW.

Med banevogne på kajen og smukke "Samka" alongside er der ingen tvivl om, at der er losset sisal, formentlig til F.D.B. (banevogne) og bindegarnsfabrikken i Rudkøbing ("Samka"). I baggrunden formentlig et skib fra rederiet Leif Höegh & Co. i Oslo.

Med dette billede ønsker vi en god påske til alle besøgende, både på museet og her på siden. 

PERU   SAMKA

12.04.2019: Finn har taget billedet af "Funchal" ved kaj 27-29.

Bygget i Helsingør 1961 - noget af smukkeste, som dansk skibsbygning har præsteret. Skibet eksisterer stadig, men er - så vidt vides - lagt op. 9.563 GRT, 152,6 meter lang.

FUNCHAL

05.04.2019: Ugens fotos er fra 2003, fundet i en af Kristian Kielsholm Madsens mapper.

Perm Perm

29.03.2019: Finn har fotograferet brasilianske "Cantuaria" under losning i nordhavnen.

Bygget 1979 i Gdansk, Polen, til Lloyd Brasileiro. 10.218 BRT, 13.688 TDW

Solgt fra rederiet 1989, navneændring til "Norsul Pacifico". Derefter "Paci", "Cleo D", "Milly", "Kelly" og "Smart" inden ophugning ved Alang i 2002.

Cantuaria

22.03.2019: Finn Jensen har fotograferet "Rhea".

Bygget 1971 hos Rauma-Repola, Rauma til Finska Ångfartygs AB (Effoa). 6600/8330 tdw. Forlænget i Hamburg 1974-75, ny TDW 10000/8270.

Solgt til Kina 1985, nyt navn "Ji Di", 2003 "Qi Li", 2008 "Hai Zhou" (Vietnam). 19?? slettet af registrene.

RHEA

15.03.2019: Povl Rytter har taget billedet af "Jorge S" ved Kornpieren.

Povl har ikke noteret datoen for anløbet, men billedet sidder i mappe sammen med billeder fra 1980. Endvidere er noteret: 30.000 TDW, 21.000 BRT, 15.800 NRT, losset 4.229 tons foderstoffer.

JORGE S

08.03.2019: "Anamaria" er fotograferet af Finn Jensen.

Skibet er bygget i 1958 i Rijeka som "Angeliki L". 8.952 BRT, 13.927 TDW

Anamaria

01.03.2019: Det er Finn Jensen, som har fotograferet græske "Irinikos" ved Kornpieren.

Afleveret januar 1958 fra J and C Harrison's Doxford, Sunderland som "Harpagus" af London. Forlænget 1968. Solgt 1973 til Myamar Marine Enterprises i Grækenland og omdøbt "Irinikos".

1980 solgt til Intermarine Shipping, London, og omdøbt "Victory Five".

Ankom 8/8 1982 til Kaohsiung for ophugning.

7353/9975 BRT - 12842/15413 TDW

IRINIKOS

22.02.2019: Ugens foto er denne gang fra en Kristian Kielsholm Madsens billedmapper. Billedet er fra 2003.

Kanaris Kanaris

15.02.2019: Mange genkender sikkert denne kulslæber på Finn Jensens billede? 

"Kielce", tilhørende Polish Steamship Co., bygget 1939, 2.322 BRT, 3.210 TDW. Ophugget 1975.

Kielce