Aarhus Søfarts Museums bestyrelse

Bestyrelsen efter generalforsamlingen den 24. april 2019:

Aarhus Søfarts Museum bestyrelse

Bagest fra venstre: Stig Taps, Stig Thornsohn, Karl Nøhr Sørensen
Forrest fra venstre: Maj Bendix Nielsen, Kis Bødker, Annette Damgaard, Poul Grosen Rasmussen 

Bestyrelsen har efterfølgede konstitueret sig således:
Formand: Karl Nøhr Sørensen
Næstformand: Poul Grosen Rasmussen
Kasserer: Stig Taps
Sekretær: Stig Thornsohn

Udvalg til formulering af kommende udstillingstemaer: Annette Damgaard, Maj Bendix Nielsen, Kis Bødker, Stig Thornsohn. 

Udvalg til revision af Aarhus Søfarts Museums vedtægter: Stig Taps, Stig Thornsohn


Daglig leder:
Karl Nøhr Sørensen - telefon 2349 0230

Museets mail-adresse: aarhussoefartsmuseum(snabela)live.dk